ขบวนแห่ข้าวทิพย์ทานพระเจ้าตนหลวง

447

ค่ำวันพุธที่ 28 ก.พ.2561 ณ ข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา โดย เทศบาลเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา และชุมชนเขตเทศบาลเมืองพะเยา..จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมคนเมืองพะเยา มีกิจกรรม ประกวด การทำขนมข้าวต้มพื้นเมือง และการเผาข้าวหลาม ซึ่งข้าวหนมข้าวต้มเหล่านี้ ก็จะถูกนำไปเป็นเครื่องถวายพระเจ้าตนหลวง ในเช้าวันพฤหัสบดีที่ 1 มีค.2561 นี้..

กิจกรรม “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” วันที่ 1 มีค.2561นี้ ที่กว๊านพะเยา จัดขบวนเรือแห่ข้าวทิพย์ถวายพระเจ้าตนหลวง ตกแต่งดงามอัตลักษณ์ล้านนา ร่องเรือสวยงามกลางกว๊านพะเยา สู่วัดศรีโคมคำ

โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ จังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา และสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา กำหนดจัดกิจกรรม “ กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง ” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561- 1 มีนาคม 2561นี้ ที่ข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา ท่าเรือวัดติโลกอาราม และวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ล้านนา นำประเพณีตานข้าวใหม่ของท้องถิ่นภาคเหนือมาสรรค์สร้างใหม่เชื่อมโยงทรัพยากรสำคัญของจังหวัดพะเยาคือกว๊านพะเยา และพระเจ้าตนหลวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐาน ณ วัดศรีโคมคำ พระวิหารหลวง ริมกว๊านพะเยา ที่เคารพบูชาของผู้คนทั้งภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา

กิจกรรมในงานเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. มีงานเลี้ยงขันโตก ณ ข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา พร้อมกับมีการประกวดห่อข้าวต้ม ประกวดเผาข้าวหลาม ของชุมชนรอบกว๊านพะเยา 14 ชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. ตั้งขบวนเรือแห่ข้าวทิพย์ถวายพระเจ้าตนหลวง ที่ท่าเรือวัดติโลกอาราม ประกอบด้วยขบวนเรือถวายหมากสุ่ม พลูสุ่ม ต้นผึ้ง ต้นเทียน ขันขอศีล ข้าวทิพย์ ข้าวหลาม น้ำอ้อย ข้าวต้ม ข้าวหมอ ซึ่งตกแต่งอย่างสวยงามแบบโบราณล้านนา