ชุมชนชื่นชมครูจิตอาสา เดินสายสอนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้นักเรียนชนบทช่วงปิดเทอมหวังสืบฮีตสานฮอยล้านนา


วันนี้(17 ตุลาคม 2561) ที่บริเวณป่าชุมชนบ้านเปื๋อยเปียง ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้จัดกิจกรรมการเรียน การสอน การตีกลองและฟ้อนอาวุธชาติพันธุ์เผ่าไท ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อการปกป้องคุ้มครองแด็กและเยาวชน โดยนายอาทิตย์ วงศ์สว่าง ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.ชุมชนวัดท่าเดื่อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ น.ส.จิราภา ปิตตะกา ประธานกลุ่มลายคำ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นผู้สอน

นายอาทิตย์ เปิดเผยว่า ตนจบจากวิทยาลัยศิลปากร เอกดนตรีศึกษาและยังมีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนา โดยเฉพาะกลองสะบัดชัย(กลองบูจา) การฟ้อนหอกรำดาบ(ฟ้อนเจิง) เป็นอย่างดี เมื่อถึงเวลาโรงเรียนต่างๆปิดเทอม ตนก็จะเดินสายสอนเด็กๆไปทั่วภาคเหนือ เพราะไม่อยากให้ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของบรรพชนคนเหนือสูญหายไป ส่วนที่ อ.เชียงคำ ตนได้มาสอนเป็นประจำทุกครั้งในช่วงปิดเทอม เพื่อถ่ายถอดความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ และต่อยอดให้กับเยาชนที่มีพื้นฐานการตีกลองสะบัดชัยให้คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์จาก ทำนองกลองฟาดแส้ชะยะนันทะภัยรี ให้มีทำนองอันหลากหลายมากขึ้นตามจินตนาการของผู้ตีกลองสะบัดชัย(กลองปูจา) สำหรับกลองสะบัดชัยทำนองกลองฟาดแส้ชะยะนันทะภัยรี จะใช้ในพิธีเปิดงานพิธีต่างๆ ก่อนเริ่มงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง เป็นศิริมงคลแก่ผู้ร่วมงาน

ด้าน น.ส.ปาลสกุล ณ บรรพรต อายุ 16 ปี นักเรียน ร.ร.เชียงคำวิทยาคม ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเชียงคำ และเป็นประธานกลุ่มเยาวชนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านกลุ่มบัวระวงค์เชียงคำ เผยว่า ตนเองและเพื่อนกลุ่มบัวระวงค์รักและชอบการตีกลองสะบัดชัย(กลองปูจา) ฟ้อนหอก รำดาบ ฟ้อนเจิง จึงรวมกลุ่มกันใช้เวลาว่างจากการเรียนทุกเย็น ศึกษาฝึกฝนตลอด กว่า 4 ปี มาแล้ว ทั้งนี้ยังได้ครูอาทิตย์ ซึ่งช่ำชองเชี่ยวชาญ ทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนา มาช่วยส่งเสริมอีกทำให้พัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆ และทางกลุ่มบัวระวงค์ จะนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กๆที่สนใจศึกษาศิลปะการแสดงตีกลองสะบัดชัย ให้คงอยู่สืบต่อไป

สำหรับการแสดงที่ฝึกซ้อมกันในวันนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงของเยาวชน กลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดในเชียงคำ เพื่อต้อนรับ ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนในวันที่ 19 ตุลาคม ท จะถึงนี้ ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา

(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยาทีวี รายงาน )