ประกวดบ้านสวยเมืองสุข บ.ต๊ำพระแล

369

ต้อนรับ..คณะกรรมการ หมู่ 11 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ต้อนรับคณะกรรมการ รับฟังการบรรยายสรุปข้อมูล และลงเยี่ยมกิจกรรมของชุมชน โดยมีพี่น้องประชาชน หน่วยงาน ภาคีพัฒนาและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก..