ประเพณีตานก๋วยสลาก วัดพระธาตุจอมศีล ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

499

ประเพณีตานก๋วยสลาก วัดพระธาตุจอมศีล ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กย.2561