ม่วนใหนไปฮั่น.. พาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี ของอำเภอแม่ใจ

318

ม่วนใหนไปฮั่น..ภาษาพื้นเมืองเหนือ หมายถึง สนุกที่ใหน เราจะไปที่นั่น พาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี ของจังหวัดพะเยา ทางช่อง พะเยา TV ทุกวันพุะ เวลา 12.00 น.-12.30 น.วันนี้ พาท่านไปท่องเที่ยวชุมชน ใน อ.แม่ใจ ชุมชนเผ่าเย้า บ.ผาแดง ต.ศรีถ้อย,บ.ป่าเมี่ยง ต.เจริญราษฎร์ และ บ.ป่าสัก ต.ศรีถ้อย.. โดย นายยุทธภูมิ นามวงศ์ และ คุณปุย..จริยา วรรณพัฒน์…