..”ม่วนใหนไปฮั่น”..แอ่วเจียงคำ..เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดพะเะยา

285


..”ม่วนใหนไปฮั่น”..รายการนี้เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดพะเะยา นำเสนอโดย..ยุทธภูมิ นามวงศ์ และ คุณปุย..จริยา วรรณพัฒน์ พะเยาทีวี..เวลาเที่ยง..ทุกวันพุธครับที่ พะเยาทีวี คอยติดตามชมด้วยนะครับ..วันพุธนี้..พวกเราขอพาท่านไปเยี่ยมชมกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ อ.เชียงคำ ครับ..วิถีม้ง บ.ประชาภักดี ม.13 ต.ร่มเย็น,ชมป่าเปื๋อยเปียง ที่ บ.เปื๋อยเปียง ม.14 ต.หย่วน,ชมวัดนันตาราม ชุมชน บ.ทุ่งบานเย็น ม.13 ต.หย่วน,ชมวิถีชาวไทลื้อ บ.สันปูเลย ม.8 ต.อ่างทอง และสุดท้ายเยี่ยมชมวิถีไทลื้อ บ.ทุ่งมอก ม.2 ต.เชียงบานครับ…งานนี้พวกเราทำเพื่อชุมชนพะเยาของเราครับ..