วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายนิติกูล กิจเฉลา ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนอำเภอจุน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ภาคพะเยา ร่วมกันออกให้บริการทำบัตรประชาชนกรณีผู้พิการไม่สะดวกมารับบริการที่สำนักทะเบียนอำเภอจุน จำนวน 1 ราย ได้แก่ น.ส.อรพิน ชิตเกษตร ราษฎร หมู่ 5 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา ซึ่งบัตรประจำตัวประชาชนได้หมดอายุตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ 2552

นายนิติกูล กิจเฉลา กล่าวต่อว่า ผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียง ที่บัตรประชาชนหมดอายุ หรือยังไม่มีบัตรประชาชน หากไม่สามารถจะเดินทางมายังสถานที่ทำบัตรได้ ให้ญาติไปแจ้งความจำนงได้ที่ฝ่ายงานทะเบียน ที่ว่าการอำเภอจุน ได้ทุกวัน เวลาราชการ ทางอำเภอจะได้ประสานไปยังจังหวัดเพื่อกำหนดนัดหมายต่อไป

นักข่าวพะเยาทีวี รายงาน ภาพ / ข่าว อ้อยลัดดา นักข่าวชุมชน