#เชียงคำ – ลูกเสือชาวบ้าน อ.เชียงคำ รำลึก 47 ปีแห่งการก่อตั้ง พร้อมทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับ

วันนี้ ( 9 สิงหาคม 2561) ณ วัดเปื๋อยเปียง ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา นายวสันต์ กิตติศักดิ์กำจร ประธานชมรม ลส.ชบ.อ.เชียงคำ นายศักดิ์ กลาสี ผอ.ฝึกลูกเสือชาวบ้าน จ.พะเยา ด.ต.วิภูศิลป์ นนทศรี จาก ศปก.ลส.ชบ.ที่ 32 ค่ายพญางำเมือง จ.พะเยาและลูกเสือชาวบ้าน อ.เชียงคำ ได้จัดพิธีรำลึกถึงกิจการลูกเสื้อชาวบ้านครบรอบ 47 ปี

นายศักดิ์ กล่าวว่า ในวันที่ 9 สิงหาคม ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน ลูกเสือชาวบ้านในอ.เชียงคำ ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาว่าเมื่อถึงเวลาดังกล่าวจะนัดหมายกันมาทำบุญ เพื่อระลึกถึงการก่อตั้งลูกเสือชาวบ้านและทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรดาสมาชิกลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ตลอดไปจนถึงได้ทบทวนกิจกรรมต่างๆที่กลุ่มเสือได้ทำงานในห้วงทุกๆ1ปี 

สำหรับกิจการลูกเสือชาวบ้านเริ่มก่อตั้งโดย พล.ต.ต.สมควร หริกุล อดีตผู้กำกับตำรวจชายแดนเขต 4( ภาคอิสาน) ได้จัดการอบรมลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2514 ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัด มีจุดมุ่งหมายเริ่มแรกคือ การสร้างความสามัคคีในหมู่ข้าราชการและประชาชน เพื่อให้ประชาชนช่วยส่งข่าวและรวบรวมข้อมูลให้กับทางราชการเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ ต่อมาใน พ.ศ.2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระบรมราชินี ก็ได้รับกิจการลูกเสือชาวบ้านไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และโปรดเกล้าฯ ให้สมุหราชองครักษ์ ทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือของกรมราชองครักษ์ที่ กห.0204/2477 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2515 ให้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สนับสนุนกิจการลูกเสือชาวบ้าน โดยให้ความร่วมมือกับตำรวจตระเวนชายแดน และต่อมายังได้พระราชทานผ้าพันคอลูกเสือ วอกเกิล (ปลอกรัดผ้าพันคอ) และหน้าเสือ แก่ลูกเสือชาวบ้านที่สำเร็จการอบรมทุกนาย ทั้งยังเสด็จไปพระราชธงลูกเสือด้วยพระองค์เองเสมอ จนถึงปัจจุบัน

สราวุธ ตั้งประเสริฐ / รายงาน