โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

535

..”รับผิดชอบดี มีวินัย ใฝ่พอเพียง” ความเป็นเอกลักษณ์ คือเป็น โรงเรียนภูมิทัศน์งาม และมีวิสัยทัศน์ ที่ว่า.. “ยกระดับคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ บนพื้นฐานความพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล” โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อำเภอ เมือง จังหวัด พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ (เชียงราย – พะเยา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนกลุ่มย่อยที่ ๕ ที่ตั้ง ๒๑๗ หมู่ ๖ บ้านห้วยลึก ตำบลตุ่น อำเภอ เมือง จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๔๗ ไร่ ๒ งาน๙๑ ตารางวา มีเขตพื้นที่บริการ ๖ ตำบล ๒๒ หมู่บ้านได้แก่ บ้านสันป่าม่วง บ้านผาช้างมูบ บ้านสันปูเลย บ้านสันบัวบก บ้านงิ้ว บ้านสาง บ้านม่อนแก้ว บ้านสันเวียงใหม่ บ้านสันกว๊าน บ้านทุ่งกิ่ว บ้านสันป่าถ่อน บ้านบ่อแฮ้ว บ้านตุ่น บ้านดอกบัว บ้านห้วยลึก บ้านป่าไม้ บ้านห้วยหม้อ บ้านสันป่าสัก บ้านแม่นาเรือเหนือ บ้านแม่นาเรือใต้ บ้านโซ้ บ้านร่องคำ ประวัติกลุ่มโรงเรียนกลุ่มย่อยโดยย่อ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดกลางในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ ๗ พฤษภาคม ๒๕๑ ๙ โดยนายเฉิด อนุสรราชกิจ เป็นผู้บริจาคที่ดินให้จำนวน ๔๗ ไร่ ๒ งาน ๙๑ ตารางวา.. พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ แต่งตั้งให้นายเลิศ จันธิมา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน วันนี้เราพาท่านมารู้จักกับผลงานที่โดดเด่นของโรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งโรงเรียน ครูอาจารย์และนักเรียนที่นี่ มีผลงานเด่นที่น่าจับตามอง และยกย่องชมเชยที่เป็นโรงเรียนต้นแบบของจังหวัดพะเยา ก่อนอื่นเราไปทราบแนวคิด และนโยบายของผู้บริหารโรงเรียนท่านนี้ก่อน เชิญตามเรามาเลยครับ…