วันพุธ, ตุลาคม 23, 2019
หน้าแรก ห้องเรียนโทรทัศน์ชุมชน

ห้องเรียนโทรทัศน์ชุมชน

สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง ...
ด้วยเมตตาของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถระ) เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระนักปราชญ์แห่งเมืองพะ...
ย้อนชมรายการพะเยาทีวี ช่อง ยูทูป https://www.youtube.com/phayaotv โดย สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา …ได้รับทุนอุดหนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการก...